А вось, як будзеце вучыцца,
То можна сэнсу і дабіцца.

Якуб Колас

Ячэйка Таіса Уладзіміраўна

5 выданняў