А вось, як будзеце вучыцца,
То можна сэнсу і дабіцца.

Якуб Колас

Вараб’ёва Людміла Генадз’еўна

2 выданні