Учиться дозволено и у врага.

Овидий

Скоро в продаже

30 изданий