Учиться дозволено и у врага.

Овидий

Шарапа Елена Ивановна

11 изданий