Учиться дозволено и у врага.

Овидий

Манкевич Нина Владимировна

5 изданий