Асвета ёсць першай прыступкай як фізічнага, гэтак аднолькава і маральнага паляпшэння побыту.

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Зацверджана загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24.01.2017 № 29

2-е выданне, перапрацаванае

Аўтары: Беняш-Крывец В. В., Адамовiч Т. А., Арэф’ева I. Г., Казакоў В. У., Сенчанка А. М., Ячэйка Т. У.
Прадмет: Матэматыка
Група: Экзамены
Клас: 11 клас

Вокл. мяккая. 160 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-19-4329-2. Арт. 23041

Зборнік прызначаны для складання экзаменацыйных работ пры правядзенні выпускнога экзамену ў пісьмовай форме па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Рэцэнзенты:

  • кафедра матэматыкі і інфарматыкі ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова» (кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, прафесар кафедры Б. Д. Чабатарэўскі)
  • настаўнік матэматыкі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 24 г. Мінска» Г. С. Лаўрэнцьева
  • настаўнік матэматыкі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік­метадыст» Ліцэя Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта А. Я. Цыбулька
  • старшыня Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі пры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі А. М. Булыка