2 у 1! Аб’яднаныя рабочыя сшыткі па гісторыі

Сшыткі ўключаюць два прадметы: сусветную гісторыю і гісторыю Беларусі.

Аб’яднаныя рабочыя сшыткі ўключаюць абодва прадметы: сусветную гісторыю і гісторыю Беларусі — і ўваходзяць у склад вучэбна-метадычных комплексаў. Дапаможнікі выдадзены для наступных класаў:

У сшытках змяшчаюцца заданні рознага ўзроўню складанасці, накіраваныя на замацаванне і праверку ведаў: пытанні, крыжаванкі, заданні на развіццё картаграфічных і храналагічных уменняў.

Выданні дапамогуць вучням лепш зразумець гістарычныя падзеі, выявіць іх прычынна-выніковыя сувязі, вывучыць біяграфіі гістарычных асоб і дзеячаў культуры, запомніць асноўныя паняцці і тэрміны.

up
Вход