Валочка Ганна Міхайлаўна

Волочко А. М.

Загадчык лабараторыі гуманітарнай адукацыі Навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Кандыдат філалагічных навук (1990), доктар педагагічных навук (2008), дацэнт па спецыяльнасці «Педагогіка» (2002).

Кіраўнік аўтарскага калектыву па распрацоўцы канцэпцыі і адукацыйных стандартаў вучэбнага прадмета «Беларуская мова», вучэбных праграм па беларускай мове (5–11 класы), нормаў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове. Аўтар манаграфіі «Тэарэтыка-метадычныя асновы развіцця звязнага маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы: 5–10 класы» (2005), аўтар і суаўтар 8 падручнікаў, з іх 2 эксперыментальных, 38 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 3 вучэбна-метадычных комплексаў па арганізацыі і правядзенні факультатыўных заняткаў, даведніка па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы, зборніка экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове (тэксты пераказаў), кантрольна-вымяральных матэрыялаў (дыктанты, пераказы для 5–9, 10–11 класаў, тэсты для 8–11 класаў) і інш. Прымала ўдзел у саставе рабочай групы па падрыхтоўцы новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2006–2008).

Старшыня секцыі беларускай мовы і літаратуры навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, член рэдкалегіі навукова-метадычнага часопіса «Беларуская мова і літаратура», навуковага часопіса «Педагогическая наука и образование».

Узнагароджана знакам «Выдатнік адукацыі» (2010).

Сфера дзейнасці — методыка навучання беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання.

Сфера навуковых інтарэсаў — тэорыя і практыка перакладу, лінгвістыка тэксту, развіццё звязнага маўлення вучняў, навукова-метадычнае забеспячэнне працэсу навучання беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

Аўтар і суаўтар каля 200 навуковых і навукова-метадычных прац.

кнігі аўтара
Валочка Г. М.Язерская С. А.Логінава Т. У.
Беларуская мова і літаратура. 7 клас. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. 2020/2021 навучальны год
ПодробнееПодробнее
Валочка Г. М.Васюковіч Л. С.Зелянко В. У.Лукашанец А. А.Рачэўскі С. Р.
Зборнiк матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі
ПодробнееПодробнее
Валочка Г. М.Воюш І. Д.Булаўкіна І. У.Зелянко В. У.Фацеева С. І.Якуба С. М.
Беларуская мова. Пераказы з дадатковымі заданнямі. 8—9 класы 
ПодробнееПодробнее
Валочка Г. М.Гамеза Л. М.Булаўкіна І. У.Зелянко В. У.Саматыя І. М.Міхнёнак С. С.Якуба С. М.
Беларуская мова. Навучальныя і кантрольныя дыктанты. 5–9 класы
ПодробнееПодробнее
Валочка Г. М.Зелянко В. У.Бурак І. Л.
Беларуская мова. 10–11 класы. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі
ПодробнееПодробнее
Валочка Г. М.Язерская С. А.
Беларуская мова. 7 клас. Слова ў тэксце. Дапаможнік для вучняў
ПодробнееПодробнее
up